Συναντήσεις

2η Συνάντηση Εταίρων

Στις 10/3 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της ομάδας Sperchios, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συζητήθηκαν οργανωτικά και τεχνικά θέματα που αφορούν το πρόγραμμα.  ...

Τεχνική Συνάντηση Εργασίας (12 Οκτωβρίου 2015)

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε Τεχνική Συνάντηση Εργασίας, με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση των Φορέων Υλοποίησης των ενταγμένων στο πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών και...

Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick off meeting)

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος SPERCHIOS. Το πρόγραμμα SPERCHIOS στοχεύει στην έρευνα και στον σχεδιασμό στρατηγικών για την ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση τόσο...