ΕΚΠΑ – Εργαστήριο Ζωολογίας

 

Το Εργαστήριο Ζωολογίας ασχολείται με την μελέτη των ζωικών οργανισμών, και ιδιαίτερα με την καταγραφή των ειδών της Ελλάδας, την οικολογία τους, την συμπεριφορά τους, την γενετική ποικιλότητα της πανίδας της Ελλάδας, τις απειλές και τις πιέσεις που δέχονται οι πληθυσμοί τους, τη διαμόρφωση διαχειριστικών προτάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πληθυσμών τους κ.α. Επίσης το Εργαστήριο ασχολείται με τη διαμόρφωση βάσεων δεδομένων για την πανίδα της Ελλάδας και τη δημιουργία εκπαιδευτικών πακέτων. Τα τελευταία 5 χρόνια το Εργαστήριο έχει συμμετάσχει σε πολλές ερευνητικές εργασίας και έχει δημοσιευτεί ένας σημαντικός αριθμός εργασιών σε διεθνή περιοδικά.