Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα. Από το 1982, εργάζεται με σκοπό να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο. To έργο της περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δράσεων: από την προστασία και τη μελέτη, ως την ενημέρωση, την εκπαίδευση, αλλά και τις παρεμβάσεις για τα κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι εταίρος της Birdlife International, της μεγαλύτερης παγκόσμιας ομοσπονδίας που ασχολείται με την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία πραγματοποιεί: Δράσεις Προστασίας Πουλιών και Διαχείρισης των Βιοτόπων τους: φύλαξη και παρακολούθηση προστατευόμενων περιοχών, καταμέτρηση πληθυσμών πουλιών, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, διαχείριση και αποκατάσταση βιοτόπων, Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α.Τρίτσης», υποστήριξη προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολείων σε προστατευόμενες περιοχές, φορητά εκπαιδευτικά πακέτα, Δράσεις Ενημέρωσης για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους: λειτουργία περιπτέρων ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα, διοργάνωση εκδηλώσεων, διοργάνωση εξορμήσεων παρατήρησης των πουλιών, Παράλληλα με τις αυτόνομες δράσεις της, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς παρέχοντας πολύτιμη επιστημονική γνώση για τη σωστή διαχείριση και θεσμοθέτηση των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας, επιδιώκει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την αποτελεσματική εφαρμογή της, και παρεμβαίνει για την προστασία σημαντικών περιοχών.