Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  παρέχει υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Όραμα του Ιδρύματος αποτελεί η δυναμική τοποθέτησή του στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και η ανταπόκρισή του στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Eίναι το τρίτο αρχαιότερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και καταλαμβάνει έκταση 250 στρεμμάτων στην αρχαία περιοχή του «Ελαιώνα». Διαθέτει επίσης αγροκτήματα στα Σπάτα (350 στρ.), στον Ωροπό (27 στρ.) και στην Κωπαΐδα (1100 στρ.). Στις εγκαταστάσεις του στον Βοτανικό συμπεριλαμβάνονται 42 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, σύγχρονη βιβλιοθήκη, 8 θερμοκήπια, δενδροκομείο, αμπελώνας, πειραματικοί αγροί φυτών μεγάλης καλλιέργειας, μελισσοκομείο, βουστάσιο, προβατοτροφείο, ορνιθοκομείο, υδατοκαλλιέργειες, οινοποιείο, γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις παραγωγής τυριών, κλπ. Το ΓΠΑ αποτελείται από δύο Σχολές και έξι Τμήματα και λειτουργεί 12 μεταπτυχιακά προγράμματα. Απασχολεί 185 μέλη ΔΕΠ, 60 μέλη ΕΔΙΠ, και πάνω από 200 μέλη υποστηρικτικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικών υπαλλήλων. Έχει περίπου 5.000 φοιτητές, 450 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 250 υποψήφιους διδάκτορες. Συμμετέχει δυναμικά σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και τα τελευταία 4 χρόνια έχει συμμετάσχει, ως συντονιστές ή εταίρος σε 53 προγράμματα της ΕΕ.

Τα εργαστήρια της Συστηματική Βοτανικής και της Ορυκτολογίας-Γελογίας έχουν συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Αυτήν την περίοδο είναι συντονιστές στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα JatroMed.